Bygg och renovering

Limträ eller korslimmat trä i moderna byggen är ett miljövänligt och kretsloppsanpassat byggmaterial och rätt använt har träbyggnader en väldigt lång livslängd.

Modern tillverkningsteknik i kombination med goda hållfasthetsegenskaper gör limträ till ett värdefullt byggmaterial med unika egenskaper. Bland annat hög hållfasthet i förhållande till sin vikt och bra bärförmåga vid brand.

Trä är ett mänskligt, vackert, hållbart och klimatneutralt material att bygga stora och små byggnader av, ett byggmaterial som vilar på klimatsmart och ekologisk hållning. Ett förädlat byggmaterial som tar tillvara en råvara som hela tiden växer och är förnybar.

För VVS, våtrum, kakel och klinker finns alla behörigheter och kompetenser.

Lumenex AB • 0709–225874 • kontakt@lumenex.se
Gränsgatan 4, 261 51 Landskrona • www.lumenex.se