Elinstallationer

Lumenex innehar alla relevanta certifikat och behörigheter för att projektera och installera elsystem i bostäder, offentliga byggnader eller industri.

Elsystem för kraft, belysning, kök, värmepanna, ventilation och IT/media är bland de uppdrag vi kan åta oss.

KNX är en Internationell världsstandard för modern styrning av belysning och andra laster och är det enda system på marknaden som håller genom fastighetens hela livscykel. Lumenex är certifierad KNX-programmerare och kan erbjuda moderna lösningar för styrning och övervakning.

Lumenex AB • 0709–225874 • kontakt@lumenex.se
Gränsgatan 4, 261 51 Landskrona • www.lumenex.se