Entreprenader

Det finns väl utarbetade standardiserade avtal för olika entreprenader och Lumenex är väl bekant med de olika formerna.

Oavsett om det gäller totalentreprenad eller general eller annan form av entreprenad så kan vi komma överens om vilken form som är lämpligast i varje fall.

Projektledning och annat administrativt stöd under entreprenadtiden kan också ingå i våra tjänster.

Lumenex AB • 0709–225874 • kontakt@lumenex.se
Gränsgatan 4, 261 51 Landskrona • www.lumenex.se